קול קורא כנס ריאליטי ואינטרנט 2009 של עמותת אשנב

קול קורא לכנס ריאליטי ואינטרנט 2009


ביום שני ה- 29 בחודש יוני 2009 תערוך עמותת אשנב (אנשים למען שימוש נבון באינטרנט) בשיתוף
H.I.T - מכון טכנולוגי חולון

כנס בנושא "ריאליטי ואינטרנט" בו ידונו הסוגיות הרחבות ושאלות היסוד שקשורות בנושא:


כיצד משפיעות תוכניות ריאליטי על נורמות והתנהגות הצופים בהם? על בני נוער וילדים?
האם בלוגים הם תכנית ריאליטי?
האם תכניות הריאליטי נדונו לעבור לאינטרנט?
מה השתנה מה
JennyCam של 1996 להיום?
האם אתרים כמו
Qik וBlogTV צריכים להיות חשופים לאותה רגולציה כמו תכניות ריאליטי?
האם תוכן שיווקי הוא הכיוון אליו הולכת הרשת?

מרצים המעוניינים להעביר הרצאות או פאנלים בנושא מתחומי התקשורת, הפסיכולוגיה, הטכנולוגיה, החברה, הכלכלה והתרבות מוזמנים לשלוח הצעותיהם ופרטי ההתקשרות המלאים של המציגים
לידי ד"ר חנן גזית, חבר הנהלת עמותת אשנב עד יום חמישי, ה - 30 לאפריל

בדואל: gazit@hit.ac.il

הצעה להרצאה

צריכה לכלול את כותרת הרצאה, שם מציע ושיוך מקצועי+ פרטי התקשרות + תקציר הרצאה

[עד 500 מילה].


הצעה לפאנל/ מושב

צריכה לכלול את כותרת הפאנל, שם מציע ושיוך מקצועי + פרטי התקשרות+ תקציר פאנל [250 מילה] ושמות המשתתפים בפאנל [מכסימום 4] ותקצירי הרצאותיהם [עד 500 מילה]

הנחיות למציגים שהצעותיכם יתקבלו ישלחו בדואל חוזר.

בברכה,
ד"ר חנן גזית | חבר הנהלת אשנ"ב וסגל
H.I.T - מכון טכנולוגי חולון
בשם ועדת היגוי של כנס ריאליטי ואינטרנט 2009


אודות | עמותת אשנב (אנשים למען שימוש נבון באינטרנט)

עמותת אשנ"ב (אנשים למען שימוש נבון באינטרנט) להנצחת ערן אדרת ז"ל פועלת במטרה לקדם את מודעות הציבור, למען רווחתו, להשפעות החיוביות והשליליות שיש לשימוש ברשת האינטרנט על החברה ועל ערכיה וטיפוח שימוש בריא ונבון בה.אין תגובות: